Ekonomi,  Kategoriler

Ekonomik olarak en çok gelişmiş 10 şehrimiz

Girişimcilerin bir ülkede yatırım yapabilmesi o ülkenin özelliklerine bağlıdır. Girişimci hukuka güvenmelidir, geleceği görebilmelidir ve ülkenin olağanüstü durumlarda olmaması gereklidir. O ülke girişimciye olanaklar sunmalıdır. Girişimciye destek çıkabilmelidir. Ülkenin altyapısını geliştirmelidir. Eğitim politikaları en iyisi olmalıdır. Halkının refahını yükseltmelidir. Halkın refahı yükseldikçe ticaret devam edecektir. Bölgede terör faaliyetleri veya savaş olmaması gereklidir.

Gelişen Türkiye

Cumhuriyetin ilanıyla yeni bir Türkiye doğmuştur. Sanayi ve finans sektörlerinde yatırımlar gerçekleştirilmiştir. 1950 yıllarının sonlarına doğru bölgesel kalkınma projeleri başlamıştır. Özel şirketler çoğalmış ve gelişmiştir.

Yıllar içinde 2. dünya savaşı gibi, petrol krizi gibi ve dünya çapında gerçekleşen diğer krizler bizim ülkemizi de etkilemiştir. Bu krizler ülkemize büyük zararlar vermiştir. Gelişmekte olan ülkemizde kuyruklar oluşmuştur.

Son yıllarda ülkemizde gerçekleşen olumsuz durumlar piyasamızı kötü etkilemiştir. Türk lirasının değerini düşürmüş ve borçlarımızı arttırmıştır. İtlahat yapan şirketlere zararlar vermiştir. Özellikle birkaç ayda dünya çapında yayılan covid-19 virüsü ülkemize de zarar vermiş piyasayı alt üst etmiştir. Bu gibi olumsuzluklar yaşanması gelişimi olumsuz yönde etkilemiştir.

Günümüzde Türkiye gelişmekte olan piyasa ekonomisi konumundadır. Her sektör ayrı ayrı gelişmiştir. Özellikle otomotiv ile turizm sektörü ülkemize en çok para kazandıran sektörlerdir. Alt yapımız geçmişe göre daha çok gelişmiştir. Altyapının gelişmesiyle şehirlerimiz de gelişmiştir.  Bu gelişmeyle birlikte yatırım fırsatları çıkmıştır. Böylelikle girişimciler çoğalmıştır.

Ülkemiz, girişimcilere ve yeni girişimci olacaklara destekler vermektedir. Çünkü bir ülkenin gelişmesi girişimcilere bağlıdır. 

Ülkemiz, GSYİH oranımızda ara ara düşüşler gerçekleşse de genel olarak geçmişe göre çok gelişmiştir. İhracatımız artmıştır. Ülkemizin ihracatı ithalata bağlı olduğu için cari açığı kapamada zorlanmaktayız. Ülkemizde işsizlik oranlarının yükselmektedir. Bu rakamların düşmesi için yeni girişimcilere ihtiyaç vardır.

Gelişen ülkemizde, gelişen şehirlerle şirket konumları doğru orantılıdır diyebiliriz. Genel olarak pazarın olduğu konumlar girişimcileri daha rahat ettirmektedir. Pazarın geliştiği şehirler megakent konumuna yükselmektedir. Örneğin İstanbul bir megakenttir.

Diğer bölgelere göre Marmara bölgemiz daha çok gelişmiştir. Avrupa’ya ihracatı daha kolay sağlayacak olan karayolunun yakınlığı ve havaalanlarının gelişmesi Marmara bölgesini girişimcilerin gözünde daha cazip kılmaktadır. Ülkemizin nüfusunun bu bölgede toplanması bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. O da ayrı bir konudur.

Türkiye’nin ekonomik olarak gelişmiş ilk 10 şehri

Ülkemizde bazı şehirlerin gelişmesiyle ülkemizde ki ekonomik payları diğer şehirlere göre daha fazladır. Piyasanın olduğu bu şehirler ülkemize büyük oranda katkı sağlamaktadır. Bu şehirlerin başında İstanbul gelmektedir. 

1.İstanbul

Ülke ekonomisi içindeki payı %31,23 oranındadır. Şehirde gerçekleşen toplam girişim sayısı 2018 yılı Tüik verisine göre 919.732’dir. Toplam ihracatı ise 2019 yılı Tüik verilerine göre 86.124.426 $’dır.

2.Ankara

Ülke ekonomisi içindeki payı %9,03 oranındadır. Şehirde gerçekleşen toplam girişim sayısı 2018 Tüik verilerine göre 275.911’dir. Toplam ihracatı ise 2019 yılı Tüik verilerine göre 8.310.006 $’dır.

3.İzmir

Ülke ekonomisi içindeki payı %6,16 oranındadır. Şehirde gerçekleşen toplam girişim sayısı 2018 Tüik verilerine göre 232.754’dür. Toplam ihracatı ise 2019 yılı Tüik verilerine göre 10.197.367 $’dır.

4.Bursa

Ülke ekonomisi içindeki payı %4,11 oranındadır. Şehirde gerçekleşen toplam girişim sayısı 2018 Tüik verilerine göre 147.618’dir. Toplam ihracatı ise 2019 yılı Tüik verilerine göre 10.297.703 $’dır.

5.Kocaeli

Ülke ekonomisi içindeki payı %3,87 oranındadır. Şehirde gerçekleşen toplam girişim sayısı 2018 Tüik verilerine göre 81.545’dir. Toplam ihracatı ise 2019 yılı Tüik verilerine göre 9.769.068 $’dır.  

6.Antalya

Ülke ekonomisi içindeki payı %2,90 oranındadır. Şehirde gerçekleşen toplam girişim sayısı 2018 Tüik verilerine göre 152.973’dür. Toplam ihracatı ise 2019 yılı Tüik verilerine göre 1.423.696 $’dır. 

7.Konya

Ülke ekonomisi içindeki payı %2,13 oranındadır. Şehirde gerçekleşen toplam girişim sayısı 2018 Tüik verilerine göre 103.552’dir. Toplam ihracatı ise 2019 yılı Tüik verilerine göre 1.992.809 $’dır.

8.Adana

Ülke ekonomisi içindeki payı %2,01 oranındadır. Şehirde gerçekleşen toplam girişim sayısı 2018 Tüik verilerine göre 89.834’dür. Toplam ihracatı ise 2019 yılı Tüik verilerine göre 1.906.722 $’dır.

9.Gaziantep

Ülke ekonomisi içindeki payı %1,79 oranındadır. Şehirde gerçekleşen toplam girişim sayısı 2018 Tüik verilerine göre 80.988’dir. Toplam ihracatı ise 2019 yılı Tüik verilerine göre 7.401.423 $’dır. 

10.Mersin

Ülke ekonomisi içindeki payı %1,79 oranındadır. Şehirde gerçekleşen toplam girişim sayısı 2018 Tüik verilerine göre 85.197’dir. Toplam ihracatı ise 2019 yılı Tüik verilerine göre 1.772.760 $’dır. 

Denge sağlanmalı

Ülke ekonomisi içindeki payı %31,23 oranında olan İstanbul’un, 2. sırada %9,03 payı olan Ankara’ya bile büyük bir farkı vardır. Demek istediğim diğer şehirlerinde ekonomik payı yükselmelidir. Bu daha az gelişen şehirlerimizdeki yoksulluk ve işsizliğin giderilmesi için gereklidir. Bu gelişmeler göçü engelleyecektir. İlk 10 ekonomiye göç kesinlikle şirketlerin istihdam arzına göre artmalıdır.

Piyasanın olduğu yerler girişimcilere daha çok cazip geldiği için örneğin İstanbul gibi bu fark bu yüzden açılmıştır. Ekonomimiz gelişmesi diğer şehirlerimizinde altyapısını geliştirmiştir. Ayrıca devletin az gelişen şehirlerdeki girişimci destekleri bulunmaktadır. Bu desteklerle diğer şehirlerde de yatırım daha cazip konuma gelmektedir.

İşsizliğin azalması ve yoksulluğun giderilmesi girişimcilere bağlıdır. Girişimciler bir ülkenin ekonomisini daha da geliştirir. Bu yüzden girişimcilerin olması önemlidir.

Yeni girişimcilerimizin az gelişmiş şehirlerimize yapacağı yatırımlar, gelişimimizde katkı sağlayacaktır. Hatta doğuda girişimciliğin çoğalması o şehirlere yapılan altyapı yatırımlarını da arttıracaktır. Özellikle ülkemizin doğusu ve batısı arasında ki ekonomik farkı kapatmaya katkıları büyük olacaktır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir