Bireysel olarak iklim değişikliği ile nasıl mücadele edebiliriz?

İklim değişikliği yangın, toprak kayması ve sel gibi doğal afetlerin artmasına yol açar. Ayrıca kuraklık, buzulların erimesi, okyanus seviyelerinde artış gibi durumlar meydana getirir. Bunlar da tüm canlıları olumsuz etkiler.